ورود به سامانه یادگیری الکترونیکی Ujaame.ir

ورود به سامانه ویژه دانشجویان

  • سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران شرق  به آدرس  http://ujaame.ir/

وارد نمودن نام کاربری و رمز ورود در سامانه

نام کاربری: کد ملی بدون صفرهای ابتدایی

رمز ورود: کد ملی کامل ۱۰ رقمی Uast@

در وارد نمودن رمز ورود دقت نمایید کلمه Uast حرف u را بزرگ وارد نمایید.

مثال: کاربری با کدملی ۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳ نام کاربری و کلمه عبور خود را می بایست این‌گونه وارد نماید:

نام کاربری: ۳۳۳۳۳۳۳۳

رمز ورود: Uast@0033333333

دانلود نرم افزاز برای استفاده از سامانه