برنامه هفتگی دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۰

کارشناسی ورودی ۱۴۰۰:

 

کاردانی ورودی ۱۴۰۰:

 

   

 

جهت مشاهده برنامه هفتگی خود به سامانه هم آوا مراجعه فرمایید. ( توضیحات بیشتر )

جهت شرکت در کلاس به سامانه ujaame.ir مراجعه فرمایید. ( توضیحات بیشتر )