کارگاه تخصصی از تله بی اعتباری تا من معتبر

 

 

این کارگاه شامل ۳ جلسه آموزشی می‌باشد، که به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار میگردد.

  • از من ناشناخته تا من شناخته

  • رهایی از بی اعتمادی و حس پوچ گرایی

  • از من خسته تا من آسوده

  • از من پوچ تا من سرشار

  • ازمن نقد شده تا من ساخته شده

  • تغییر باورها و ساخت وجود

  • ۰ تومان

 

میدان هفت تیر- قائم مقام فراهانی – کوچه سام پلاک ۷