حمایت علمی و معنوی مرکز سیاحان همایش ملی تحقیقات

همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

حمایت علمی و معنوی دانشگاه علمی کاربردی سیاحان از دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت

دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت از معتبرترین کنفرانس ها در حوزه مطالعات مدیریت و علوم مهندسی می باشد.

این همایش با مشارکت دانشگاه‌ها و انجمن های علمی معتبر کشور برگزار می شود در نظر دارد نتایج تحقیقات در زمینه های نظری، تجربی و کاربردی علوم مدیریتی و علوم مهندسی در این دو عرصه بسیار مهم را منتشر کند. دبیرخانه کنفرانس، اساتید، پزشکان، دانشجویان، فرهنگیان، مدیران و کارکنان بخش های دولتی و خصوصی، محققان، مهندسان و دانشمندان برجسته در حوزه های مورد علاقه از سراسر جهان را به شرکت در کنفرانس و ارایه نتایج تحقیقات خود دعوت می کند. محورهای کنفرانس برای ارسال مقاله شامل موارد زیر است:
مجموعه مدیریت
مجموعه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مطالعات میان رشته ای

ircems.ir