معرفی مرکز

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سیاحان واحد ۳۷ تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و بدون کنکور در دو مقطع کاردانی و کارشناسی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نماید . از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در حوزه گردشگری ، صنعت توریسم و ارتباطات فرهنگی بین المللی و رشته های وابسته به آن آغاز نموده و تاکنون با پرورش هزاران فارغ التحصیل سهم بزرگی در آموزش و پرورش فارغ التحصیلان صنعت گردشگری و ارتباطات بین المللی به خود اختصاص داده است .
هیئت علمی کار آزموده ، تمرکز بر روی کاروزی و تلفیق علم و عمل بجای آموزشهای صرفا تئوری ، آزمایشگاه ها و کارگاه های مدرن ، مدون و ارتباط مستمر با فضای کسب و کار ، دلایل علاقه بیشتر متقاضیان این رشته ها به این واحد آموزشی می باشد .

در سال های اخیر با توجه به موارد فوق و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و دسترسی دانشجویان به محیط مناسب موسسه و استقرار دانشگاه مرکز شهر بزرگ تهران ، این واحد  را در رتبه بالای کشوری و استانی قرار داده است .کشور ایران و مالزی ، چاپ ده ها کتاب و مقاله بین المللی و برگزاری ۱۲ کنفرانس بین المللی این واحد آموزشی را در سطح استاندارد های مطلوب قرار داده است . موسسه سیاحان مجری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۷ تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی و بر اساس ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و بدون کنکور در دو مقطع کاردانی و کارشناسی نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نماید . از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در حوزه گردشگری ، صنعت توریسم و ارتباطات فرهنگی بین المللی و رشته های وابسته به آن آغاز نموده و تاکنون با پرورش هزاران فارغ التحصیل سهم بزرگی در آموزش و پرورش فارغ التحصیلان صنعت گردشگری و ارتباطات بین المللی به خود اختصاص داده است .

در سال های اخیر با توجه به موارد فوق و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و دسترسی دانشجویان به محیط مناسب موسسه و استقرار دانشگاه مرکز در شهر بزرگ تهران ، این واحد  را در رتبه بالای کشوری و استانی قرار داده است .