لینک وبینارها

لینک وبینارها

انجمن های علمی مرکز علمی کاربردی سیاحان برگزار می‌نمایند: 
برگزاری بیش از ۴۰ وبینار تخصصی در یک ماه در رشته های گردشگری، هتلداری، آشپزی و قنادی، مترجمی زبان انگلیسی، مترجمی زبان فرانسه و امور فرهنگی.

 

جهت مشاهده لینک وبینارها کلیک نمایید.