حمایت علمی و معنوی مرکز سیاحان از کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

حمایت علمی و معنوی دانشگاه علمی کاربردی سیاحان از سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی (ICMT2021) نخستین و معتبرترین کنفرانس در حوزه مطالعات مدیریت و توریسم می باشد. این کنفرانس در نظر دارد نتایج تحقیقات در زمینه های نظری، تجربی و کاربردی علوم مدیریتی، گردشگری، هتلداری و تکنولوژی در این سه عرصه بسیار مهم را منتشر کند. امکان شرکت مجازی در کنفرانس از سراسر ایران و جهان فراهم شده است. دبیرخانه کنفرانس، اساتید، دانشجویان، فرهنگیان، کارکنان، محققان و دانشمندان برجسته در حوزه های مورد علاقه از سراسر جهان را به شرکت در کنفرانس و ارایه نتایج تحقیقات خود دعوت می کند.

محورهای کنفرانس برای ارسال مقاله شامل موارد زیر است ولی محدود به آن نمی شود:

  • مدیریت گردشگری تکنولوژی

* مجموعه مدیریت
دولتی، بازرگانی، اجرایی، بازاریابی، گردشگری، صنعتی، مدیریت آموزشی، منابع انسانی، تحول، اسلامی و….

* مجموعه گردشگری و هتلداری

* مجموعه تکنولوژی و فناوری اطلاعات

icmt.ir