جدول زمانبندی جهت انتخاب واحد بهمن ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان گرامی
با توجه به جدول زمانبندی جهت انتخاب واحد اقدام فرمایید. شایان ذکر است انتخاب واحد دانشجویانی که ترم اول هستند توسط آموزش مرکز انجام میشود.

در صورت عدم انتخاب واحد در بازه زمانی اعلام شده، دانشجو مجاز به اخذ درس در تاریخ های دیگر نمی‌باشد.