اطلاعیه امتحانات پایان ترم دروس عملی

📌 آزمون های پایان ترم دروس عملی براساس جدول زمانبندی فوق برگزار می گردد.

📌 حضور دانشجویان گرامی در زمان مقرر شده الزامی می باشد.

📌 دانشجویانی که در آزمون عملی شرکت می کنند می بایست صورتجلسه آزمون را امضا نمایند( عدم امضای صورتجلسه به منزله غیبت دانشجو در آزمون می باشد.)

📌 تاریخ آزمون های عملی در سامانه هم آوا روز جمعه مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۴۰۰ درج گردیده که صوری می باشد ( یعنی در این تاریخ آزمونی برگزار نمی گردد) لذا ملاک زمان های برگزاری آزمون های پایان ترم دروس عملی جدول اعلام شده در کانال های اطلاع رسانی مرکز می باشد.

📌 عدم حضور دانشجو در جلسه آزمون به منزله غیبت می باشد و امکان برگزاری آزمون مجدد وجود نخواهد داشت.

 

برنامه آزمون های عملی پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰