ارتباط با صنعت

توسعه پایدار و همه جانبه در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند استفاده از توان علمی صاحبان اندیشه و دانش است. بدین منظور ارتباط مستقیم بین مراکز صنعتی، سازمان‌های دولتی و خصوصی و دستگاه‌های اجرایی با مراکز علمی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. این ارتباط علاوه بر تسهیل روند عقد قراردادها باعث آشنایی و آگاهی دانشگاه‌ها از نیازهای صنعت، بهبود شیوه‌های آموزش و تحقیقات در دانشگاه‌ها و متقابلاً اطلاع صاحبان صنایع و مدیران اجرایی از توان علمی مراکز آموزش عالی خواهد شد. تحقق این هدف آمیزه ایی از تجربه و دانش را به همراه می‌آورد که نهایتاً منجر به بروز نوآوری و توسعه در نظام صنعتی و اجرایی کشور خواهد شد و در نهایت تداوم مستمر این ارتباط نقش مؤثری در توسعه همه جانبه یک کشور دارد.

در این راستا مرکز آموزش علمی-کاربردی سیاحان با راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ، اقدام به عقد تفاهم نامه با مراکز معتبر صنعتی و اجرایی نموده، به موجب این تفاهم نامه‌ها طرح‌های پژوهشی توسط اساتید این دانشگاه تعریف و در حال انجام می‌باشند.