لیست دانشجویان فارغ التحصیل

دانشجویان گرامی چنانچه نام شما در لیست زیر قرار دارد، جهت دریافت گواهی موقت، از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۵ به واحد فارغ التحصیلان مرکز مراجعه فرمایید.

 

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع
۱ زهرا عیوضی گردشگری کاردانی
۲ زهرا رجبی قوشه لاغ آشپزی کاردانی
۳ رضا حسین دوست آشپزی کاردانی
۴ فتانه دری گردشگری کاردانی
۵ پرنیا گودرزی گردشگری کاردانی
۶ مریم مستجیر فرانسه کاردانی
۷ فرشته خسرویان انگلیسی کاردانی
۸ مریم پرندآور هتلداری کاردانی
۹ شایان صالحی روابط عمومی کاردانی
۱۰ نگین سادات مصطفوی گردشگری کاردانی
۱۱ مهدیه آمحمد شیرازی آشپزی ملل کارشناسی
۱۲ نفیسه تاجیک آشپزی ملل کارشناسی
۱۳ نسرین مازیار مدیریت گردشگری کارشناسی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع
۱   آزاده منوچهری دولابی امورفرهنگی کاردانی
۲ لیلا یوسف خانی هتلداری کاردانی
۳ فاطمه سادات عقیلی آثار مکتوب کاردانی
۴ اشرف امامعلی پور آشپزی کاردانی
۵ سولماز دروگرکلخوران آشپزی کاردانی
۶ علی رضا حاجی اشرفی گردشگری کاردانی
۷ شیوا صفری هتلداری کارشناسی
۸ مجید عبدالمحمد عرب امورفرهنگی کارشناسی
۹ نیلوفر  سلامی آثار مکتوب کاردانی
۱۰ احمد سروری مطلق آثار مکتوب کاردانی
۱۱ مرجان  بصارتی ابهری زبان کاردانی
۱۲ شهین عبدالهی گردشگری کارشناسی
۱۳ خجسته حقیقت گو آشپزی کاردانی
۱۴ فاطمه آتش صبح هتلداری کاردانی
۱۵ سارا نکووقت تک گردشگری کارشناسی
۱۶ آیدا جابرانصاری فرانسه کاردانی
۱۷ شقایقی حقی گنجی گردشگری کارشناسی
۱۸ سعید مشرفی عراقی گردشگری کارشناسی
۱۹ محبوبه عسکری مهرآبادی آشپزی کاردانی
۲۰ آزاده روشنگر آشپزی کاردانی
۲۱ یعقوب ارچمن تشریفات کاردانی