رشته های تحصیلی
  صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • امور فرهنگی

  امور فرهنگی

  مشخصات :

 • آشپزی

  آشپزی

  مشخصات :

 • قنادی

  قنادی

  مشخصات :

 • گردشگری

  گردشگری

  مشخصات :

 • مترجمی زبان فرانسوی-آثار دیداری و شنیداری

  مترجمی زبان فرانسوی-آثار دیداری و شنیداری

  مشخصات :

 • روابط عمومی

  روابط عمومی

  مشخصات :

 • مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی

  مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی

  مشخصات :

 • هتلداری

  هتلداری

  مشخصات :

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی