مسابقه آشپزی
مسابقه آشپزی سیاحان
برای ثبت نام با شماره های ذکر شده در پوستر تماس حاصل فرمایید.