ثبت در خواست اداری قبل از تعطیلات نوروز

ثبت در خواست اداری قبل از تعطیلات نوروز17 اسفند 1399قابل توجه دانشجویان گرامی؛

🔵🔴 نظر به فرارسیدن پایان سال جاری و با عنایت به بخشنامه دانشگاه جامع درخصوص مکاتبات اداری، به اطلاع می رساند؛ 

🔴🔵دانشجویان موظفند جهت هرگونه درخواست اداری و آموزشی تا پایان روز سه شنبه 19 اسفند ماه اقدام نمایند.
 بدیهی می باشد پاسخ به هرگونه درخواست بعد از زمان اعلام شده به بعد از تعطیلات نوروز موکول خواهد شد. 

🌐 fh37-uast.ac.ir
🔗Instagram.com/uast37
🔗t.me/uast37

اداره روابط عمومی مرکز سیاحان
ثبت در خواست اداری قبل از تعطیلات نوروز