تایید نهایی دروس

تایید نهایی دروس23 بهمن 1399

📌اطلاعیه 


⚠️ توجه نمایید پس از انتخاب واحد، نسبت به پرداخت شهریه ۱۵ درصد سهم ستاد اقدام نموده و انتخاب واحد خود را قطعی نمایید. در غیر اینصورت انتخاب واحد توسط سیستم حذف و مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

‼️ با توجه به ابلاغ ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، انتخاب واحد در نیمسال جاری باید توسط دانشجو در بازه تعیین شده صورت گیرد، در صورت عدم انتخاب واحد توسط دانشجو، به هیچ عنوان امکان ویرایش یا انتخاب واحد توسط مرکز ممکن نخواهد بود.

توجه فرمایید: برای آموزش تصویری میتوانید به پیج اینستاگرام مرکز مراجعه فرمایید.

https://www.instagram.com/p/CLEgC-Fnz0x/?igshid=1d8g2o2xn1ce3


واحد آموزش مرکز سیاحان(۳۷)
تایید نهایی دروس